LiveZilla Live Help

جستجوی ساده دامنه | جستجوی چند دامنه | انتقال دامنه به صورت جمعی

توسط این قسمت شما می توانید 20 دامنه را با هم جستجو کنید.لطفا هر دامنه را در یک خط و دامنه بعدی را با زدن کلید Enter خود در خط بعدی بنویسید.برای جستجوی خود در ابتدای دامنه خود لطفا از www. و http:// استفاده نکنید.قیمت دامین

TLD Min. سالها ثبت نام انتقال تمدید کردن
.com 1 49,000تومان 49,000تومان 49,000تومان
.ir 1 6,000تومان 6,000تومان 7,000تومان
.net 1 52,000تومان 52,000تومان 52,000تومان
.org 1 62,000تومان 62,000تومان 62,000تومان
.info 1 56,000تومان 56,000تومان 56,000تومان
.co 1 150,000تومان 150,000تومان 150,000تومان
.in 1 50,000تومان 50,000تومان 50,000تومان
.biz 1 50,000تومان 50,000تومان 50,000تومان
.ws 1 200,000تومان 200,000تومان 200,000تومان
.us 1 50,000تومان 50,000تومان 50,000تومان

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به آذین وب دیزاین می باشد.