LiveZilla Live Help

جستجوی ساده دامنه | جستجوی چند دامنه | انتقال دامنه به صورت جمعی

برای انتقال دامنه خود به ما می توانید در قسمت زیر به ازای هر خط یک دامنه را وارد کنید - دامنه شما نباید شامل www. یا http:// باشد.
قیمت دامین

TLD Min. سالها ثبت نام انتقال تمدید کردن
.com 1 49,000تومان 49,000تومان 49,000تومان
.ir 1 6,000تومان 6,000تومان 7,000تومان
.net 1 52,000تومان 52,000تومان 52,000تومان
.org 1 62,000تومان 62,000تومان 62,000تومان
.info 1 56,000تومان 56,000تومان 56,000تومان
.co 1 150,000تومان 150,000تومان 150,000تومان
.in 1 50,000تومان 50,000تومان 50,000تومان
.biz 1 50,000تومان 50,000تومان 50,000تومان
.ws 1 200,000تومان 200,000تومان 200,000تومان
.us 1 50,000تومان 50,000تومان 50,000تومان

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به آذین وب دیزاین می باشد.